0915 977 662

Reklamačný poriadok

Záručná doba a reklamácie tovaru
Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.celne-autosklo.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 
Reklamácie a postup pri reklamovaní
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. 

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) prídeme osobne vyzdvihnúť na odberné miesto, kde ste si tovar prevzali.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:
odstránenie chyby
reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
vrátenie peňazí.
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. 
 
Vrátenie tovaru
Všetok tovar  zakúpený v e-shope www.celne-autosklo.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.
Tovar je nutné zaslať na adresu: ETC Group, s.r.o., Mikovíniho 20, 917 02 Trnava, prípadne doručte osobne do našej prevádzky. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
tovar je mechanicky poškodený
tovar javí známky používania

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.
Nekompletnosť zásielky a poškodenie tovaru
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu objednavky@celne-autosklo.sk.  Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom e-shope!
 

Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2024
ETC Group, s.r.o.
Jaroslav Krajčovič – konateľ spoločnosti